Soorten Taxaties

Een taxatie kan benodigd zijn voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor een aankoop- of verkoopbeslissing, het afsluiten van een hypothecaire geldlening of het vaststellen van de herbouwwaarde voor een opstalverzekering. Daarnaast kan een taxatie ook om diverse fiscale redenen noodzakelijk zijn.

Voor welk doeleinde het taxatierapport ook gebruikt gaat worden, het belangrijkste is dat het uiteindelijke waardeoordeel goed onderbouwd is. Een duidelijk en realistisch waardeoordeel gebaseerd op alle relevante factoren die de waarde kunnen beïnvloeden moet de uitkomst zijn van de door u gegeven taxatieopdracht.

Zeeland Taxatie Service voert uitsluitend taxaties van onroerende zaken uit. Onderstaand de meest voorkomende taxaties:

1. Taxaties voor hypotheken;

Als u een onroerende zaak koopt of geld wilt lenen voor een verbouwing, heeft u bij het afsluiten van een hypotheek vaak een taxatierapport nodig.

2. Taxaties voor aankoop;

Als u een woning wil kopen en de onderhandeling nog moet voeren, is het zinvol om vooraf gaand aan het proces al te weten of de vraagprijs realistisch is.

3. Taxaties voor verkoop;

Als u in eigen beheer een woning wilt verkopen, is het verstandig om voorafgaand aan het te koop zetten van het huis al te weten wat de reële verkoopwaarde is.

4. Taxatie van nieuwbouw / verbouw vanaf tekening;

Als u geld wil lenen voor een nieuwbouwwoning of voor een verbouwing, heeft u bij het afsluiten van een hypotheek over het algemeen een taxatierapport nodig.

5. Taxaties in verband met een scheiding;

Bij echtscheiding of bijvoorbeeld het beëindigen van een zakelijke samenwerking is om een juiste financiële verdeling te verzorgen een taxatie onontbeerlijk.

6. Taxaties voor fiscale doeleinden (bijvoorbeeld minnelijke waardering);

Bij overlijden of bij de overdracht van zakelijk onroerende zaak naar privé kan het verstandig zijn om samen met een taxateur van de belastingdienst een taxatie uit te laten voeren.

7. Taxaties volgens artikel 275 WvK (herbouwwaarde);

Moet de herbouwwaarde vastgesteld worden voor uw opstalverzekering dan is deze taxatie vaak noodzakelijk.

8. Taxaties in het kader van de wet op de onroerende zaken (WOZ);

Wanneer u het niet eens bent met de waarde van uw woning in het kader van de WOZ, dan kan een taxatie, gebaseerd op de juiste gronden, u helpen om uw gelijk te halen. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerende zaak belasting, het eigen woning forfait, de vermogensrendementsheffing, de belasting voor waterschappen, etc.