Waardebegrippen

Bij het uitvoeren van een taxatie is het belangrijk om te weten voor welk doel het taxatierapport moet worden gebruikt.

De in de rapportage op te nemen waarden zijn namelijk afhankelijk van het doel en moeten op de juiste wijze worden geformuleerd.

Hieronder zijn enkele waardebegrippen omschreven die u in een taxatierapport kunt tegenkomen:

1. Marktwaarde vrij van huur en gebruik:

Als u een woning koopt of verkoopt vrij van huur en gebruik dan hebben we het over deze waarde. Dit is de prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

Om een hypothecaire geldlening met Nationale Hypotheek Garantie te kunnen verstrekken wil de bank deze waarde weten.

2. Opiniewaarde bij gedwongen verkoop vrij van huur en gebruik:

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik door de hoogst biedende gegadigde zou zijn besteed. Om een hypothecaire geldlening zonder Nationale Hypotheek Garantie te kunnen verstrekken, wil de bank deze waarde weten.

3. Herbouwwaarde:

Als u uw woning wilt verzekeren tegen bijvoorbeeld brand, dan wil de verzekeraar deze waarde van uw woning weten. De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming.

4. Waarde in het economisch verkeer:

Hiermee wordt de voor de belastingdienst van belang zijnde waarde bedoeld. De belastingdienst en de gemeenten gebruiken deze waarde voor diverse fiscale doeleinden.